Het verspreiden van de resultaten van tevredenheidsonderzoek | Tevredenheidsonderzoek.org

2 voordelen van het GROOTS verspreiden van de resultaten van uw tevredenheidsonderzoek

Verspreid de resultaten van uw tevredenheidsonderzoek met kracht!Veel onderzoekers stoeien met de vraag: “Hoe verspreid ik de resultaten van mijn tevredenheidsonderzoek?”

Een terechte vraag, want het verspreiden van resultaten is, als het goed is, een van de eerste dingen die je doet, nadat het onderzoek is afgerond.

Het is belangrijk om de resultaten zo ver en diep mogelijk in de organisatie te verspreiden. GROOTS verspreiden dus. Dit levert direct twee voordelen op, vergeleken met een beperktere kennisgeving.

Voordeel 1: Grotere kans op verbetering van de organisatie door sociale druk

Wanneer de resultaten van uw tevredenheidsonderzoek meer mensen bereiken, neemt de sociale druk op het management om verbeteracties in gang te zetten toe.

Alle mensen in de organisatie, maar bijvoorbeeld ook alle studenten in het geval van een school, zien tenslotte waar het aan schort en waar echt verbetering noodzakelijk is. Wegstoppen van problemen door individuele managers is al snel verleden tijd.

Zorg er wel voor, dat de rapportage geen zicht geeft op het presteren van individuele personen binnen de organisatie. Dit zou een morele grens overschreiden en meer kwaad doen dan goed, doordat mensen zich zullen verzetten tegen het proces. De inhoud delft daarbij het onderspit.

Voordeel 2: Hogere respons bij een volgende meting

Mensen doen meestal vrijwillig mee aan een tevredenheidsonderzoek. De zin om mee te doen wordt groter, wanneer mensen de verwachting hebben, dat hun bijdrage zin heeft. Wanneer ze de verwachting hebben, dat de tijd die ze investeren bijdraagt aan verbetering van de organisatie.

Als de resultaten van een tevredenheidsonderzoek snel en transparant worden gecommuniceerd naar de deelnemers aan het onderzoek en als dit gepaard gaat met een heldere doelstelling op te nemen verbeteracties, hebben mensen meer vertrouwen dat hun bijdrage zin heeft. Dit zorgt voor een hogere respons in een volgende meting.

Het is echter lang niet altijd mogelijk de te nemen verbeteracties al te beschrijven op moment van publicatie, zeker wanneer de verspreiding van resultaten razendsnel na afloop plaatsvindt. In dat geval geeft het minstens zo veel vertrouwen om niet de acties an sich te beschrijven, maar de stappen die zullen worden genomen om verbeteracties te bepalen. Stop er een tijdsplanning bij, houd je daaraan en succes is gegarandeerd!

Gerelateerde artikelen:

  1. Hoe interpreteer je de resultaten van een tevredenheidsonderzoek? Drie vuistregels!
  2. Vier tips om de rapportage van een tevredenheidsonderzoek toegankelijker te maken
  3. Non-respondenten: wat kunnen we van ze leren?