5 tips om te zorgen dat uw tevredenheidsonderzoek leidt tot organisatieverbetering | Tevredenheidsonderzoek.org

5 tips om te zorgen dat uw tevredenheidsonderzoek leidt tot organisatieverbetering

Tim the ToolmanDoeltreffend tevredenheidsonderzoek is het begin van een verbetertraject. Maar hoe vergroten we nu de kans dat de verbetering ook daadwerkelijk vorm krijgt?

Onderstaand volgen enkele tips om zelfs tevredenheidsonderzoek waar nog wat IDLE-handvatten aan zitten, een grotere kans te geven op succes.

Tip 1: Verspreid de resultaten als een lawine

Achterkamertjespolitiek bij tevredenheidsonderzoek is desastreus voor het draagvlak voor de resultaten. Heb lef en zorg dat binnen een week na het opleveren van het rapport, iedereen in de organisatie de beschikking heeft over de gegevens.

Zorg ervoor dat dit gebeurt volgens het ‘push-machinisme’: duw de resultaten letterlijk bij alle medewerkers naar binnen. Op het intranet plaatsen is niet voldoende.

Tip 2: Kies drie verbeterpunten

We kunnen niet alles tegelijk verbeteren. In de praktijk blijkt, dat we aan drie punten doorgaans de handen vol hebben.

Weersta de verleiding om alles op te willen lossen en kies er drie: niet meer en niet minder. Dit vergroot de kans dat deze drie punten zullen worden opgelost aanzienlijk en geeft extra motivatie om op een later tijdstip extra punten te verbeteren.

Tip 3: Betrek medewerkers bij het oplossen van de verbeterpunten

Een organisatie is een groep individuen met een gezamenlijk doel. Dit betekent dat uw medewerkers de organisatie maken, zowel de sterke aspecten als de verbeterpunten. Betrek uw medewerkers dan ook direct bij het interpreteren van de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek en bij het vormgeven van het verbeterproces. Dit zorgt vaak voor slimmere oplossingen (zij weten hoe het werkt…) en voor meer draagvlak voor het veranderproces.

Tip 4: Management, ondersteun het verbeterproces in woord en daad!

Het is een oude bekende: het management moet zichtbaar achter het verbetertraject staan. Niet alleen moet de top dit ten overstaan van allen uitspreken, maar er moet ook tijd voor beschikbaar worden gesteld.

Lopende zaken, brandjes in het heden zijn belangrijk. Maar dit mag niet ten koste gaan van verbeteringen ten gunste van een gouden toekomst.

Tip 5: Blijf communiceren over de voortgang

Veel verbeterprojecten schuiven naar de achtergrond, wanneer de eerste kick-off achter de rug is. “Ja, daar zijn wel wat mensen mee bezig, ja” is vaak het enige dat medewerkers vertellen als je ze ernaar vraagt. Dat is onvoldoende voor een krachtig verbetertraject. Zorg ervoor dat uw verbetertraject zichtbaar is en blijft. En last but not least: meld het ook, als er niets te melden is!

Gerelateerde artikelen:

  1. 5 tips voor de presentatie van uw tevredenheidsonderzoek
  2. 4 tips om de impulsieve mening te meten
  3. Vier tips om de rapportage van een tevredenheidsonderzoek toegankelijker te maken
  4. Hoe kunt u de respons op uw klanttevredenheidsonderzoek verhogen? 5 tips!