Vijf redenen waarom normen doel treffen | Tevredenheidsonderzoek.org

Vijf redenen waarom normen doel treffen

golfbalDoeltreffend tevredenheidsonderzoek geeft richting aan verbeteractiviteiten in de organisatie.

Maar hoe beoordeel je met welke onderdelen je aan de slag moet? Meestal kiezen we de elementen die het laagst scoren. Beter is het als we kiezen voor de aandachtspunten die het verst van de norm verwijderd zijn.

Normen?

Normen zijn doelstellingen die je jezelf stelt voor afzonderlijke meetpunten. In tegenstelling tot algemene doelstellingen (‘over elk onderdeel moet 80% tevreden zijn’), zijn normen specifiek voor het meetpunt én het ontwikkelstadium ervan. Normen zijn daarmee een doeltreffend middel voor verbetering van de organisatie.

Waarom treffen normen doel?

Normen helpen bij doeltreffend tevredenheidsonderzoek, omdat:

  1. Normen motiveren. Doordat normen per onderdeel worden geformuleerd, houden ze rekening met het ontwikkelstadium van het onderdeel en kunnen haalbare doelstellingen worden geformuleerd. Haalbare doelstellingen werken motiverend voor de actiehouder.
  2. Normen richten de verbeteracties. De meest urgente verbeternoodzaak zit niet altijd bij de laagst scorende zaken, maar juist bij de zaken waar je het verst van de norm af zit. Zo kun je met laserprecisie richting geven aan het verbetertraject, in plaats van de botte-bijlmethode van een algemene doelstelling.
  3. Normen vergroten betrokkenheid. Door normen samen met de actiehouders vast te stellen, wordt het verbetertraject echt iets van henzelf. Het voelt niet meer als een overval; de mensen ervaren zelf invloed en voelen zich betrokken.
  4. Normen zorgen voor continuïteit. Doordat de actiehouders telkens hun normen verhogen wanneer de norm gehaald is, ontstaat er een tendens van doelstellingen, verbetering en resultaat. Er ontvouwt zich een competitie-effect.
  5. Normen geven reden tot een feestje! Telkens wanneer een norm is gehaald, is er iets te vieren. Tevredenheidsonderzoek en de verbetering worden daarmee een stukje leuker en dus zetten we ons er harder voor in. Daarna natuurlijk wel de lat weer iets hoger leggen…

Gerelateerde artikelen:

  1. Drie redenen waarom tevredenheidsonderzoek wél leuk is!