Vuistregels voor actiegericht tevredenheidsonderzoek | Tevredenheidsonderzoek.org

Vuistregels voor actiegericht tevredenheidsonderzoek

Energize! Actie en tevredenheidsonderzoek gaan samen.Actiegericht tevredenheidsonderzoek komt niet zomaar tot stand. Daar moeten we voor kiezen. En als we er dan voor kiezen, moeten we invulling geven aan deze keuze. Onderstaand volgen 1 + 10 vuistregels voor actiegericht tevredenheidsonderzoek.

0. Stel vooraf vast wat het doel is van het onderzoek: weten of verbeteren. Is het doel ‘verbeteren’, dan kunnen de volgende vuistregels van waarde zijn.

1. Een tevredenheidsonderzoek is een verandertraject en dat heeft prioriteit en energie nodig. Voer daarom niet meer dan één onderzoek per verantwoordelijk leidinggevende tegelijk uit.

2. Bevraag geen onderwerpen waarvan vooraf vaststaat dat er geen actie op kan worden ondernomen; wel bevragen wekt de verwachting dat je ermee aan de slag gaat.

3. De koffiehoekfilosofie: mensen hebben altijd een mening, ga maar luisteren in de koffiehoek. Gebruik daarom altijd een even aantal antwoordmogelijkheden, dus zonder ‘geen mening’.

4. Maak in de vragenlijst gebruik van een vierpuntsschaal. Een bredere schaal biedt ruimte voor extremen, ten koste van de representativiteit.

5. Koppel zo direct mogelijk terug: de zwarte doos die ‘onderzoeksmethode’ heet moet transparant en begrijpelijk zijn.

6. Beeld boven tekst! Echte verbetering ontstaat wanneer zo veel mogelijk mensen bij de verandering betrokken willen worden. Door een focus op beeldmateriaal ontstaat een dunner, toegankelijker rapport dat door meer mensen wordt gelezen dan een boekwerk. Liever 100 mensen die met 80% van de feiten aan de slag gaan, dan 10 mensen die met 95% van de feiten aan de slag gaan.

7. Gebruik signaalkleuren: rood moet beter, groen is goed.

8. Laat de interpretatie, onder begeleiding, over aan de mensen die met de resultaten aan de slag gaan. Dit activeert en maakt ze eigenaar van het probleem.

9. Maximaal zes weken tussen invullen enquête en terugkoppeling zorgt ervoor dat de resultaten recent zijn dus de huidige praktijk weerspiegelen.

10. Vóór de terugkoppeling: vraag de mensen welke opmerkelijke zaken ze verwachten. Dat vergroot de impact bij de terugkoppeling en zo de kans op actie.

Deze vuistregels verschenen eerder op www.organisatiefitness.nl.

Gerelateerde artikelen:

  1. 5 tips voor de presentatie van uw tevredenheidsonderzoek
  2. Hoe interpreteer je de resultaten van een tevredenheidsonderzoek? Drie vuistregels!
  3. Sprekende grafieken: zorg voor balans in je kleurgebruik